8 Organizers registrerade Arlandas personal

De anställda fick både betyg och personligt omdöme av de nyanställda Transportfunktionärerna som själva arbetade utan kollektivavtal.

3 MARS 2017

"Full, hög eller stroke." Kroniskt magsjuk".
Så kan det låta när Transportarbetareförbundets Organizers bedömer anställda på Arlanda flygplats.

Transportarbetareförbundets organisatörer har genomfört tusentals samtal med arbetare i Sverige. Efter samtalet har arbetaren i hemlighet fått ett betyg och ett personligt omdöme.

2013 hade Transportarbetareförbundet åtta organisatörer som jobbade mot Arlanda flygplats, som är skyddsklassat område. Efter personliga samtal fotograferades registreringsformulären av projektledaren med en mobiltelefon på förbundskontoret i Stockholm. Och bilderna togs in på hans dator. 

Jättepartaj i Stockholm - tidningsbuden tar notan1 FEBRUARI 2017

Tidskriftsgalan betalas till största delen av MTD - tidningsdistributionens samordningsbolag, som ägs av bland annat VTD, Tidningsbärarna och Tidningstjänst. 

Senast hölls den i slutet av oktober förra året på Djurgården.

Det var 2015 MTD gick in som huvudsponsor på det som har kallats "galornas gala" i Stockholm, där man delar ut priser i olika klasser, bjuder på underhållning och framför allt mat och dryck.
Ett jätteparty för journalister, chefer, och kändisar inom tidnings- och tidskriftsvärlden.

Transportarbetareförbundet misstänks för olaglig registrering

Bild från Transports video om Organizerprojektet. Planerna läggs upp för en ljus ekonomisk framtid.

18 JANUARI 2017

På tisdag 24 januari ska Datainspektionen gå in på Transportarbetareförbundets huvudkonor i Stockholm med anledning av registreringsskandalen inom förbundets Organizerprojekt.

Sedan 2010 har förbundets specialavdelning med anställda så kallade Organizers i största hemlighet registrerat och betygssatt arbetare i tusental inom Transports avtalsområden.

 En Organizers första uppgift är att kartlägga en arbetsplats. Nummer två är

"husförhöret".

Postnord nobbar nattutdelning


 11 JANUARI 2017


Postnords slutrapport om samdistributionstestet nattetid kan sammanfattas med orden: 
Glöm det.

Tidningskoncernerna har i många år bedrivit lobbyverksamhet mot politikerna för att få fram en gemensam post- och tidningsutdelning i regi av Postnord. 
Som remissinstanser i medieutredningarna har tidningarnas representanter kritiserat Postnord för att inte vara tillräckligt intresserade av samdistribution.
Men förra året genomförde Postnord ett andra försök med gemensam utdelning av tidningar och post på natten.

Chocken på Tidningsbärarna - Gota Media startar eget

  

3 JANUARI 2017  

Tidningsbärarna, bolaget som har flest tidningsbud i Sverige, drabbas av ett hårt slag.

Gota Media ska bryta upp ägaravtalet med Tidningsbärarna vid årsskiftet 2017-18 och startar ett eget kombinerat distributions- och tryckeribolag. Och tar därmed hand om största delen av projektet med Brings Citymails B-post.

Tidningsbuden i fem av sex regioner i Tidningsbärarna kan komma att gå över till det nya bolaget. Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö och Borås.
Men ännu finns inga detaljer.

Tidningsbärarna struntar i anmälningar till Arbetsmiljöverket

17 oktober 2016

Tidningsbärarna är på rymmen från Arbetsmiljöverket. För att slippa undan arbetsmiljökrav har företaget inte lämnat in en enda anmälan under ett helt år.

Företaget är ett av de distributionsföretag där tidningsbud ofta drabbas av hot, våld, olyckor, tillbud och olika incidenter. 
I mitten av 2015 gjorde Tidningsbärarna två anmälningar om fysiskt våld mot tidningsbud i Malmöregionen och fick en inspektion med krav från Arbetsmiljöverket. Svarskrivelser och kompletteringar utväxlades innan ärendena avslutades i slutet av förra året. 

För att slippa undan mer krav från Arbetsmiljöverket slutade Tidningsbärarna tvärt med att anmäla olyckor, tillbud, hot eller våldshändelser. 

Stampens skulder svart på vitt

27 september 2016

VTD har obetalda räkningar till över 300 företag. Bland annat ser Monark ut att gå på en blåsning när det gäller el-cyklarna.

Just nu håller skuldnedskrivningarna i rekonstruktionen på att gå igenom i tingsrätterna. 
Det gäller både moderbolaget Stampen, tidningsbolaget Stampen Local Media, VTD och tryckerierna i V-Tab.

Skuldnedskrivningarna gör att Stampen bara behöver betala 25 % av summorna på sina skulder och räkningar över ett visst belopp. 
75  % skrivs av.
I Stampen Local Media betalas alla räkningar upp till 10.000 helt, därefter 25 % av överstigande summa.
I VTD är gränsbeloppet 5.000. Och i V-TAB endast 1000 kronor.