Stiftelseskandalen


Nya Lundsgården i sommarskrud. Mer än 25:år vid fjällbranten. Partyn, kamratfester, och firande under sportsäsongen i Åre. En av landets kändaste slalom-störtloppsbackar, som kallas VM 8:an ligger bara några meter från huset.
13 FEBRUARI 2018

Tidningsbudens kollektivavtalsstiftelse kallas TST. 
Den har en verksamhet, som är okänd för tidningsbuden. Och verkar ruva på många hemligheter.

Alla försök att granska stiftelsen förefaller väcka ont blod, inte minst på Transportarbetareförbundets kansli på Olof Palmes Gata i Stockholm.  
Den har i alla fall nära 30 miljoner placerade i aktiefonder, äger 15 lägenheter och stugor, som i stor utsträckning används av andra än tidningsbud. Och redovisar nu 58 miljoner i tillgångar. 

Försäkringar, som enligt stiftelsens stadgar ska gälla för alla tidningsbud i landet, har alltid bara gynnat den som är medlem i Transportarbetareförbundet och dennes släktingar.

En man som känner till fastigheten Nya Lundsgården i Åre säger att han vet att en av stiftelsens lägenheter i Åre är specialinredd och aldrig används av några tidningsbud.

Det har genom åren spenderats miljonbelopp på det som kallas administrationskostnader för stiftelsen.

Almega, distributionsbolagens företrädare, fackliga representanter och styrelsens ordförande tycks alla helt överens om att det bästa är att lägga på locket och stänga dörren om sig.

Tidningsbärarna går i graven

 30 DECEMBER 2017


Tidningsbärarna är slut och upplöses som distributionsbolag den 31 december 2017.

De tre bolagen Nim Distribution, Point Logistik och Tidningstjänst delar upp Tidningsbärarnas område mellan sig.

Örnsköldsvik - första staden utan tidningsbud

I maj tänker Mittmedia lägga över tidningsutdelningen på Postnords brevbärare. Brevbärarna kan komma att betraktas som svartfötter eftersom tidningsbudens kollektivavtal inte tillåter att utdelning sköts genom entreprenörer på det sättet.
22 NOVEMBER 2017

Örnsköldsvik ska bli den första staden i Sverige där man utrotar tidningsbudsutdelningen - och helt i onödan och i strid mot ett undertecknat kollektivavtal.
Mittmedia och Postnord är den kombination som ska leda fram till att alla tidningsbuden avskedas i Örnsköldsviksområdet i maj nästa år, Ångermanlands största stad med cirka 33.000 invånare och över 56.000 i kommunen.

Att Postnord har delat ut morgontidningen under dagen i glest befolkade delar av Sverige har alltid förekommit.
Men nu tänker Mittmedia i samarbete med Postnord slå ut tidningsutdelningen i ett samlat tätbefolkat kustområde.
Och hotar med att det finns planer på att göra samma sak på fler platser i sitt täckningsområde i Dalarna och stora delar av Norrland.

10 nätter ledigt i månaden i Göteborg

 22 OKTOBER 2017


Rullande schema är på gång i hela Göteborg som ger betydligt fler lediga dagar, men också mer helgarbete.

VTD har för avsikt att så snabbt som möjligt införa rullande scheman med söndagsarbete och återhämtningsperioder i hela Göteborgsregionen.

Transportarbetareförbundets kongress 2017

25 JUNI 2017

Lars Lindgren röker cigarr och inmundigar ett och annat tillsammans med högsta ledningen för Internationella Transportarbetarfederationen på den exklusiva baren American Table & Brasseries uteservering. Vad han inte vet är att inne på Norra Bantorget under LO-borgen mitt-emot baren, står hans fiender inom förbundet och filmar, en film som senare lämnas vidare till Aftonbladet.


115 röster och vinst till Tommy Wreeth, 103 till Markus Pettersson. 
Striden om ordförandeposten var den stora frågan vid Transports kongress i Örebro 2017. 

Markus Pettersson och det nya unga gardet misslyckades med sina planer. Efter att  Lars Lindgren avgått valdes hans närmaste medhjälpare till ny ordförande.

Markus Pettersson lämnar Transport för att fortsätta sin karriär på annat håll.

Så blev upplösningen på den slagfemma mellan olika funktionärsgrupper som exploderade inom Transportarbetareförbundet innan kongressen.

Tidningsbärarna kraschlandar


 22 MAJ 2017


Tidningsbärarna - ett företag med en ledning som traditionellt hållit mycket hög svansföring och varit det största distributionsbolaget i Sverige - håller på att kraschlanda.

Tidigare har Gota Media, Tidningsbärarnas största kund, meddelat att man drar sig ur Tidningsbärarna och startar eget i januari 2018.
I förra veckan meddelade Skånska Dagbladet att de kastar ut Tidningsbärarna från utdelningen i mellersta- och norra Skåne. Den går över till Postnords dotterbolag Tidningstjänst vid samma tidpunkt, 1:a januari 2018.

VTD: "Kommunposten - en liten guldgruva"

Majorna-Linnés Stadsdelsförvaltning fick bort VTD från Stadsposten.
9 MAJ 2017


VTD beskrev kommunposten som en liten guldgruva.
Sorteringen var dyr. Men tidningsbuden billiga.

När VTD krävde nästan 7 miljoner i skadestånd för utebliven vinst under 13,5 månader ville tingsrätten se hur företaget räknat fram skadeståndskravet.