Tidningsbärarna struntar i anmälningar till Arbetsmiljöverket

17 oktober 2016

Tidningsbärarna är på rymmen från Arbetsmiljöverket. För att slippa undan arbetsmiljökrav har företaget inte lämnat in en enda anmälan under ett helt år.

Företaget är ett av de distributionsföretag där tidningsbud ofta drabbas av hot, våld, olyckor, tillbud och olika incidenter. 
I mitten av 2015 gjorde Tidningsbärarna två anmälningar om fysiskt våld mot tidningsbud i Malmöregionen och fick en inspektion med krav från Arbetsmiljöverket. Svarskrivelser och kompletteringar utväxlades innan ärendena avslutades i slutet av förra året. 

För att slippa undan mer krav från Arbetsmiljöverket slutade Tidningsbärarna tvärt med att anmäla olyckor, tillbud, hot eller våldshändelser. 

Stampens skulder svart på vitt

27 september 2016

VTD har obetalda räkningar till över 300 företag. Bland annat ser Monark ut att gå på en blåsning när det gäller el-cyklarna.

Just nu håller skuldnedskrivningarna i rekonstruktionen på att gå igenom i tingsrätterna. 
Det gäller både moderbolaget Stampen, tidningsbolaget Stampen Local Media, VTD och tryckerierna i V-Tab.

Skuldnedskrivningarna gör att Stampen bara behöver betala 25 % av summorna på sina skulder och räkningar över ett visst belopp. 
75  % skrivs av.
I Stampen Local Media betalas alla räkningar upp till 10.000 helt, därefter 25 % av överstigande summa.
I VTD är gränsbeloppet 5.000. Och i V-TAB endast 1000 kronor.

Slutläst för ilsken abonnent3 augusti 2016

1:a juli i år fick VTD:s kundtjänst ett samtal från en ilsken kund i bostadsrättshusen på Sylte i Trollhättan, som påstod att han inte fått dagens tidning. 
Han hotade med att han skulle strypa och slå tidningsbudet. "Tills han lär sig att dela ut ordentligt".

Den vikarierande platschefen på VTD i Trollhättan upprättade direkt en polisanmälan mot kunden. Och beslutade att genast stoppa tidningsprenumerationen. 


Vi fick följande information från vår kundtjänst den 1a juli, skriver VTD  till Arbetsmiljöverket.

Dålig ledning sänkte postutdelningen


 4 juli 2016
Dålig ledning med stora, snabbt införda förändringar och pressad personal sänkte postutdelningen både inom PostNord och Bring Citymail.

Det konstateras i den studie som Post & Telestyrelsen låtit ett konsultföretag genomföra med anledning av en väldigt stor ökning av kundklagomål. Och alarmerande uppgifter i media om kraftigt försämrad postutdelningen i landet. 
Utredningen har dock stora brister eftersom ingen från arbetarsidan har intervjuats.

PostNords chefer skyller på tidningsbuden:

Krisen i Stampen

23 juni 2016
Kris för tidningsbuden i västsverige.  
Där staten, genom länsstyrelsen i västra Sverige, för andra månaden måste betala lönen för 2.100 tidningsbud. Efter att Stampen den 23 maj ställt in betalningarna.

Man hade inte klarat sig genom de ekonomiskt svaga sommarmånaderna.

Stampen har omkring 3.400 anställda och största delen av dem är tidningsbud. Alla upplever en tid av osäkerhet inför framtiden.

Ett svagt tidningsbudsavtal

10 juni 2016

Almegahuset på Östermalm.
Nytt avtal för tidningsbuden skrevs på den 7 juni.

Tidningsbudens representation i förhandlingarna var lika dålig som vanligt. Bara två vanliga bud tilläts att delta i delegationen.


Ett nytt avtal skrevs av Almega Medieföretagen och Transport som gav en en lönehöjning som följer det så kallade märket, ( 2,2 % på 12 månader) som sattes av industrins parter.
Eftersom avtalet gäller i 13 månader hamnar lönehöjningen på 2,38 %.

VTD-ledningen: "Hjälp oss, Transport!"

4 mars 2016
Ledningen för VTD har begärt hjälp från Transportarbetareförbundet för att lösa vad man anser vara viktiga knäckfrågor för företaget.

Det är högsta ledningen från VTD med VD, personalchef, distributionschef med flera, som deltar i samtalen med facket.

Arbetsmiljön på Tidningstjänst

I Tabloidens sista nummer förra året går man igenom resultatet av en medarbetarenkät  på Tidningstjänst, där 581 anställda svarat på frågor som fokuserade på arbetsmiljön.

Många uppger att de trivs och tycker det är roligt att gå till jobbet. 
Men det finns flera mörka moln.

VTD satsar på el-cyklar

17 februari 2016

Redan i nästa månad kommer de första el-cyklarna att rulla ut i Göteborg.

VTD vill bli en stor postopertör. El-cyklarna är en viktig del i VTD:s nysatsning.
I första omgången är det 160 nya specialgjorda el-cyklar framtagna av Monark Exersice och anpassade för både tidningar och post med bl.a. låsbara fack. Det går också att koppla en vagn till cyklarna för att öka lastkapaciteten.

"Det är vi som ska ha avtalet"

16 februari 2016
Postutdelningen väcker ont blod inom den gamla postbranschen.

En ödesfråga

Att tidningsutdelarföretagen tar över post och andra försändelser är en gemensam ödesfråga för hela postbranschen, skriver SEKO-tidningen i en intervju med SEKO-Bring Citymails ordförande Eddie Lövholm.

Det är SEKO som ska hantera avtalet för tidningsbuden, menar han

Tidningsutdelningen samordnas med Bring Citymails verksamhet på flera håll i landet.


Ska tidningsbuden jobba på Sekos avtal i framtiden?

VTD utmanar Bring Citymail

Men på västkusten går VTD ut i öppen konkurrens med Bring Citymail och PostNord genom sina planer på att bli en stor postoperatör på egen hand.

Samtidigt tar MTD strid mot de gamla aktörerna på den allt mer ökande marknaden med småpaket från e-handlare. Med leverans helt hem mitt i natten.

 SEKO-tidningen skriver:
 – Det är inte hållbart. Vi har flera avtalsområden som överlappar varandra och det öppnar för lönedumpning.
Eddie tycker inte att det är någon tvekan om att det är Seko som ska ha kollektivavtalet eftersom brev- och paketutdelningen sannolikt blir dominerande.

Tidningsbudsstugorna

Stugor i Hunnebostrand vid Bohuskusten
14 februari 2016
Vill du bo en vecka i Hunnebostrand i Bohuslän i sommar?

Om du skall hyra i sommar mellan 8/6 - 10/8 måste blanketten komma in senast 1:a mars.

Distributionsbolagen går på offensiven med MTD Postlådepaket

MTD:s central i Botkyrka
12 februari 2016
Kan tidningsbuden bli guldkalven som håller papperstidningen vid liv långt in i det digitaliserade 2000-talet?

Projektet med Schenker-brev blev en flopp.
Men nu kommer MTD helt på egen hand och utan backning av något stort logistikföretag ta upp stridsyxan med PostNord om e-handlarnas småpaket med direkta hemleveranser.

Projekten och nyordningarna inom distributionen står som spön i backen, när tidningsföretagen tappar annons- och prenumerationspengar.

Tidningsbudens arbetsmiljönämnd har kapsejsat

10 februari 2016

TAN - Tidningsdistributörernas Arbetsmiljönämnd har brutit samman.

TAN är en miljönämnd där företagen och fackföreningen Transport gemensamt ska se till att 0,2 % av lönesumman varje år används till utbildning, utrustning, tidningsbudens trivsel eller förbättringar som kan rymmas inom arbetsmiljöområdet. 

Företagen ska lämna in redovisning på alla projekt som pengarna gått till. Och betala in eventuella oanvända medel till TAN senast den 31 mars varje år.

Av 0,2 % ska 0,03 % gå till central verksamhet.  

TAN:s ekonomi har helt varit i händerna på Almega. 
Och har varit fullständigt misskött sen lång tid tillbaka. 
Det finns inga redovisningar eller riktig bokföring som har kunnat visas upp. 
Företag har inte redovisat vad pengarna gått till och har inte betalat in pengarna. Företag har också bränt medlen på saker de inte var avsedda för och vägrat återbetala dem.

Beslut om hur pengarna ska användas ska enligt kollektivavtalet, tas av den lokala skyddskommittén om det finns någon, eller om det inte finns, av företaget och Transports lokalavdelning. Men det har inte fungerat.

TAN styrs av TAN-kommittén som ska hålla fyra möten om året och kontrollera verksamheten. Även ett tidningsbud har varit med i kommittén, men har numera lämnat den.

I verksamhetsberättelsen för Transportarbetareförbundet för år 2014 skriver man:
"Arbetet i nämnden har varit ovanligt stökigt under året på grund av att arbetsgivarparten använt de ekonomiska medel som genereras i nämnden, till ändamål vilket de ej varit avsedda för. Av de fyra ordinarie mötena som skulle genomföras under året var det endast två som kom till stånd."
Under 2015 kom inget möte till stånd.
Protokollen för nämndens möten har inte kunnat skrivas under, eftersom parterna inte varit överens om vad som skulle stå i protokollen. 

Jan Miörner, som ensam stod för den centrala verksamheten, la ner sina kurser under förra året.

Hemsidan taninfo.se är nu nersläckt.

Enligt uppgifter skojades det mycket med de lokala medlen inom VTD tidigare, men företaget ryckte upp sig under en tid. Tidningsbärarna och Herenco tycks ha varit de allra mest "hopplösa fallen" under den senaste tiden.
TAN har arrangerat en kurs enbart för chefer på Nootska palatset i Stockholm

Almega har ansett att man skulle släta över och strunta i allt, medan Transports representanter har begärt en redovisning och protesterat mot skojerierna.
Informationen till tidningsbuden om verksamheten har varit i det närmaste obefintlig.

Ett möjligt scenario är att TAN går i graven helt och att tidningsbuden tas in i  TYA. 
Tidningsbuden kommer säkerligen inte att tillfrågas om så sker.

Transportarbetareförbundet och krisen i Kommunal

28 januari 2016


Lyxlivet för topparna i Kommunal har nått offentligheten. Informationen om deras spritfester, sexshower, lägenheter, lyxresor och miljonlöner skakar fackföreningsrörelsen.
Nu vet alla att de prioriterat helt andra saker än att ge de lågavlönade bättre villkor.


Hur ser det ut i Transport?
Vissa saker sticker ut i granskningen av Transportarbetareförbundet idag.
  • Transportledningens lägenheter i överklasstadsdelar i Stockholm.
  • En stor pensionsinsättning lyfter förbundsordförandens ersättning till runt 1 miljon. 
  • Aktieplaceringar som inte kan kallas miljö- eller arbetarvänliga.
  • Fifflet som mörkades inom avdelning 5.
  • En resa till Tokyo för att planera aktiehandel.
 
Kassaskåpet fullt med krognotor


För 35-40 år sedan var det Transportarbetareförbundet som stod i centrum för skandalerna. Och Transports ledning med Hans Ericson i spetsen rumlade runt för medlemspengarna. 
Ett citat från Göteborgstidningen den 8 februari 1980 visar lite av vad som skrevs vid den tiden.

"Ericson vägrade visa krognotor. Hotas av fängelse.
Skattebrott, trolöshet mot huvudman och brott mot skattelagen. Anklagelserna blir allt allvarligare mot Hans Ericson. Nu riskerar han fängelsestraff. Den senaste bomben; Hans Ericson höll sina krognotor inlåsta i sitt kassaskåp och vägrade lämna ifrån sig nyckeln. Buntarna med notor kommer upp i den nätta summan av 250.000". Och vidare:
"Ett exempel på hans förehavanden kommer från den berömda 50-årsfesten. LO-revisorerna fann att fakturan från kalaset löd på 45.333 kronor. De begärde en specifikation på beloppet. Nej, löd svaret"

I memoarerna skriver Hasse Ericson att han gjorde som man alltid gjort inom förbundet. 

Sensationsjournalisterna var ute efter att svartmåla hans person. Det var helt normalt att man firade av hans 50-årsdag med en dunderfest i spegelsalen på Grand Hotell i Stockholm, ansåg han.
Hans stora lägenhet på Nybrogatan 22 på Östermalm skulle ju användas som representationslägenhet och därför fanns det spritlager. Och det var uppladdat med lax, löjrom, hjortron, och annat.

Förbundet införskaffade den stora sviten 1979 och rustade upp den för en bra bit över en miljon i dagens penningvärde. En hovmästare från Hotell Continental anställdes som uppassare åt Ericson
.
Enligt Hasse Ericson var det en lägenhet på Strandvägen som först var aktuell men sen slog man till på ett bättre erbjudande på Nybrogatan.


Och att ledningen i Transport ofta satt på Hotell Carltons- och Grands lyxrestauranger i Stockholm berodde på att de gav god service åt förbundet, enligt Ericson


Fan, har han hela stammen med sig 


Det söps kopiöst för medlemspengarna inom Transport i många år. En undersökning av Hasse Ericson representation under en månad visade att han gjorde av med nära 1000 kronor (mellan 4-5000 i dagens penningvärde) varje dag bara i spritrepresentation.

Transport hade spritlager på flera andra ställen än på Östermalm. På Norruddens gård, Svartsjö, Ekerö, som förbundsledningen lät renovera för över 15 miljoner i dagens penningvärde. Och ett annat spritlager fanns på kontoret på Vasagatan 11.

Själv beskrev sig Hasse Ericson som en av samhällets riddare som försvarade det svenska folket mot farliga förändringar. Cheferna måste få fatta besluten på egen hand, skrev han i sina memoarer. Svenska folkets värsta fiende är strebern Olof Palme som vill införa diktatur, enligt Hans Ericson, på den tiden.

1980 fick Hasse Ericson till slut sparken från Transport efter avslöjandet om ett långvarigt och medvetet skattefiffel med att inrikes traktamenten gjordes om till skattefria utrikes traktamenten i stor skala.

Tidningen Transportarbetarens chefredaktör var en av de få som var lojala in i det sista och vädjade i tidningen om att han skulle stanna kvar.
I en annan artikel från 1977 förfasar sig chefredaktören över Tanzanias president Julius Nyereres tal på Socialdemokratiska kongressen, där han kritiserade de rika länderna. "Ty han var ju neger och då har man rätt att vara oförskämd - även om man är gäst", skriver han. Han berättar också om vad den socialdemokratiska kongressordföranden ska ha sagt med anspelning på Nyereres stab på kongressen; "Fan, har han hela stammen med sig?".


 

Grev Magnigatan och Östermalmsgatan i Stockholm
Hur ser det ut i idag?

I tidningen Arbetets genomgång av fackföreningarnas lägenheter i Stockholm framgår att Kommunal och Byggnads har stora lägenhetsinnehav idag.

Transport har sju bostadsrätter i Stockholm som används av ordföranden, kassören och fem ombudsmän. De har inte personliga kontrakt utan ska lämna bostäderna om de skulle sluta sitt uppdrag.

Men en tidigare ordförande i Transport fick en lägenhet i Bandhagen i slutet av 70-talet, och han har aldrig lämnat tillbaka den till förbundet, trots att han idag är pensionär sen många år. Just nu bor ett barnbarn tillfälligt där, säger han i en Gävle-tidning 2009.

Flera av Transportledningens lägenheter ligger i de fashionabla rikemanskvarteren i Stockholms innerstad.

Tre av dom på Östermalm. Två på Kungsholmen.

En på Grev Magnigatan, en på Östermalmsgatan och en i korsningen Nybrogatan, Klaravägen. Man har också en en lägenhet vid Peter Myndes backe på Södermalm, en på Kungsholms Strand och en till på Kungsholmen.

Förbundet har en lägenhet i Bandhagen och en i Järfälla. Dessutom en bostadsrätt i Visby på Gotland.

Det duger säkert inte att komma i en gammal Saab på Östermalm för förbundsledningen. Men inte heller med en Volvo XC 70 årsmodell 2012.

Dessa är redan utbytta mot XC 60, 2015.

Supandet ligger på betydligt lägre nivå idag. Lars Lindgren säger i Arbetet att Transport har en oskriven regel om måttlighet i representationen. Två glas vin eller öl till maten betalas av förbundet. Men när det kommer utlandsbesök bjuder man också på aperitif (starksprit som ska fungera som aptitretare före middagsmaten) och avec (en dryck som konsumeras efter middagen till kaffet t.ex. whisky och cognac.)


Hur det ser ut ute i avdelningarna är det ingen som kan riktigt veta. Medlemmarnas insyn är i stort sett obefintlig. I avdelning 5 i Stockholm vet man att det förekommit väldigt mycket oegentligheter som mörkats och det har aldrig blivit någon genomlysning av verksamheten. En tidigare revisor tvingades bort när han ifrågasatte notorna.


 Notan när de lokala topparna i Örebro varit ute på Loka Brunns Spa-Hotell.För ett par-tre år sedan råkade en faktura komma ut i offentligheten som visade att styrelsen i Örebro-avdelningen trampade vidare i Hasse Ericsons fotspår. Man hade begivit sig ut på Spendrups Spa-anläggning Loka Brunn och fått massage, men Lokas källvatten var inte den drycken som prioriterades.


På sista kongressdagen i Örebro 2012, efter att man hållit den stora kongressmiddagen på torsdagskvällen, gick avtalsjuristen Marcel Carlstedt upp i talarstolen och sa:

- Ja, just nu känns det som om vi borde ha antagit den där motionen om att vi inte ska få nån sprit.236 miljoner i medlemsavgifter
 

I verksamhetsberättelsen för år 2014 ser man att förbundet fick in lite över 236 miljoner i medlemsavgifter.

58 miljoner gick till försäkringar.

Förbundet redovisar ca 67 miljoner i lön till 145 anställda under rubriken "personal". Med sociala avgifter blir det en utgift på nära 84 miljoner. Som jämförelse så har Norska Transport endast 25 anställda. Förbundet har dock färre medlemmar, men ändå proportionerligt mycket mindre anställda.

Transport håller sig med en stor kår av anställda, där många ligger lite över eller lite under halvmiljonen i årsinkomst. Medellönen 2014 landade på 462.000 om året.

Utanpå personalkostnaden tillkommer lönerna för de tre toppnamnen i VU , förbundsordföranden, förbundskassören och förbundssekreteraren som med sina pensionsavsättningar tog hem 2.241.000.

Dåtidens fallskärmar har delvis ersatts med pensionsinbetalningar. Med hjälp av ett dolt pensionstillägg når ordföranden en miljonlön.

Lars Lindgren får en pensionsinsättning på nära en kvarts miljon om året ( 235.000 år 2014) och med den inräknad och lite andra poster ger det honom en lön på mellan 80-90.000 i månaden. Förbundssekreteraren ligger, om man lägger till pensionsinsättning på 100.000 årligen, på omkring 60.000 i månadslön.

Alla som sitter i styrelsen får ett årsarvode på 22.000.


Juridiskt hade man nästan inga utgifter. Enligt Transportarbetaren drev man en enda fråga med hjälp av LO:s rättshjälp under 2014. En bottenplacering bland fackföreningarna i landet.


Förbundet redovisar utgifter för logi, resor och konferens på 11,9 miljoner. Man satte över 12,7 miljoner till LO. Hade konsultkostnader på hela 7,3 miljoner. Posten "övrigt" landar på 14,2 miljoner.


Om man plockar ut alla datakostnader slutar de på 24,5 miljoner. Information och tidning gick på 4,8 miljoner och studier 8,5 miljoner.

Man har en aktieportfölj som man värderar i marknadsvärde till 128 miljoner. 

Huvuddelen av placeringarna ligger i Swedbank Roburs fonder. Bara mycket små placeringar har lagts i Swedbanks etiska fonder
Man har medelstora placeringar i Folksam USA och Folksam Europa. Utanför Swedbank- och Folksamfonderna är den enda placeringen 10.000 A-aktier i Swedbank. 
Precis som i Kommunals aktieplaceringar, är det inte svårt att finna något som borde innebära intressekonflikter i Transports aktieägande,

Transport äger t.ex. just nu aktier i Coca Cola-koncernen (genom Folksams USA-fond) som deltagit i mord på hundratals fackföreningsaktiva i bl.a. Colombia. Och som stämplas som mycket fackföreningsfientliga i USA av Teamsters Transportfack.

Transport äger även aktier i ChevronTexaco som genomfört gigantisk miljöförstörelse, bl.a. i Ecuadors regnskogar.


Årsredovisningen 2014 visar på en vinst på 37 miljoner för hela verksamheten.


I verksamhetsberättelsen framgår att Swedbank och Folksam bjöd förbundskassören och den försäkringsansvarige på en tripp till Tokyo i Japan för att hålla ett planeringsmöte.

Transport skickade en femton personers-trupp till den stora ITF-kongressen i Sofia i Bulgarien 2014. Och 20 personer reste till Nordiska Transportfederationens kongress i Malmö.

Fyra personer från Transports väktarbransch reste till Afrika, enligt 2014 års verksamhetsberättelse. De deltog i UNI:s kongress i Kapstaden, Sydafrika. Det är enbart väktarna som ingår i UNI.


Hasse Ericsons efterföljare


När Hasse Ericson var borta ur leken blev vid kongressen två år senare Johnny Grönberg ordförande. Enda gången någonsin som en ordförande valts som inte var valberedningens förslag. Han införde vin istället för sprit på Transports kongresser. Sture Skoglund blev förbundssekreterare och Gunilla Jerlinger kassör. Jerlinger värvades av Ericson från Stuveriarbetsgivarnas kontor som revisor till Transport - men blev 1980 den som officiellt fällde honom.

1990, precis 10 år senare, mitt mellan kongressperioderna, avsattes hon själv helt plötsligt tillsammans med Grönberg och Skoglund.  Samtliga tre ledarna i Transport sparkades efter en misstroendeförklaring av den övriga styrelsen. 

Det här inträffade precis samtidigt som deras fallskärmsavtal med LO blivit klara. Gunilla Jerlinger blev den som lyckats plocka ut mest pengar i fallskärm inom LO. 
Fallskärmsavtalen var utformade som Trissvinster och Jerlinger fick ut 20.000 i månaden under tolv år, sammanlagt 3.3 miljoner. Skoglund fick ut 1,6 miljoner. Medan Johnny Grönlund fick ett nytt välbetalt jobb som länsdirektör i arbetslivsfonden.

För att få ut maximal fallskärm fick inte en ny inkomst överstiga två basbelopp, ca 75.000 om året. Gunilla Jerlinger öppnade en egen byrå och deklarerade varje år under den summan.


Vid 1992 års kongress steg Hans Wahlström från Gävle fram som Transports ordförande. Han hade inget större intresse av att sitta på finkrogarna men var oerhört intresserad av travsport. Och det är säkert från hans tid som en del av Transports beslut började fattas på Solvalla.


Här ser vi Transportledningen på bild i Aftonbladet 1999. Per Winberg har seglat upp som förbundets kronprins och väljs till ny ordförande vid kongressen 2002.

Vid nästa kongress 2007 går Lars Lindgren, som då varit internationell sekreterare sedan 2001, upp i klinch mot Winberg. Men förlorar ordförande-omröstningen.

Ett år efter att han blev omvald till förbundsordförande lämnade Per Winberg helt överraskande rodret och avgick på dagen. Det har aldrig kommit ut vad som egentligen hände. Lars Lindgren kunde snart stiga fram som "The Big Boss".
 

Han kunde blivit Transports ordförande om inte Lars Lindgren, hans arbetskamrat från Helsingborgs Fjärrtransporter, stått i vägen
 

Wennberg gick fram som en bulldozer i förbundet. Men i kongressvalen 2007 förlorade han med en röst i en av vice-ordförande-omröstningarna. Han drog sina färde med en gång  och blev chef inom Schenker, och är idag VD i ett stort Transportföretag i Stockholm.
 

2011 blev det kris när det kom fram att man sen många år tillbaka blandat ihop förbundets och a-kassans pengar. Transport hade "nallat" 64 miljoner från a-kassan och varken kassören eller ordföranden påstod sig veta riktigt hur det kunde bli så. Men menade att pengarna i alla fall hade gått till nyttigheter.

I stort sett hela styrelsen gick ut och förklarade att man var förda bakom ljuset och helt ovetande om den jätteskuld som förbundet hade till a-kassan. En del av pengarna hade gått till inkomstförsäkringen för högavlönade Transportmedlemmar som infördes när a-kassetaket sänktes.

Också Transportarbetaren hade "glömt" att granska förbundets ekonomi, men 2011 fick journalisten Björn Wiberg, som förra året kom med en roman om intriger och skandaler i fackföreningsmiljö, försöka reda ut vad som hänt i en artikel.
Skulden löstes genom att man sålde av en del av aktiekapitalet. Och på den välregisserade kongressen ett år senare nämndes knappast frågan.
Säger nej till valbarhetshinder
 

Lars Lindgren vill gärna visa att han står för ett litet skifte inom Transport. Man har satsat en del på kultur genom ljudbiblioteken som byggts upp till chaufförerna utefter vägarna. Istället för att föra fram en "inavlad" medelålders typisk "transportare" till makten har han utsett en ung outsider till kronprins och möjlig efterträdare. Markus Pettersson från Malmö.

Lindgren menade på kongressen att det var en kittlande tanke att införa normala valbarhetshinder så att anställda inte får rösta i kongresserna. Eller att styrelsen bara skulle få bestå av 50 % funktionärer.

Men både han och hela ledningen var eniga om att fälla alla motioner i den riktningen. Framme på podiet på kongressen 2012 satt Bo Rönngren, en av dem som var med om att skaffa fram Hasse Ericsons Östermalmslägenhet och höll ett fest-tal på hans stora femtioårsbjudning på Grand Hotel.
Nu undervisade han de nya unga funktionärerna. 
Och varje gång kongressen bifallde styrelsens förslag nickade han godmodigt.
 


40 år sedan det första kollektivavtalet

11 januari 2016

 

Snart inleds förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för tidningsbuden. OB-tillägget är en av huvudfrågorna.

 

Något OB skrevs aldrig in i det första landsomfattande avtalet 1975. Istället fixade Transports ordförande Hasse Ericson en "social hjälpfond".

 

Om tidningsbudsavtalet 1975 / del 1


Den 15 december 1975 skrevs det första landsomfattande kollektivavtalet för tidningsbud mellan Svenska Transportarbetareförbundet och dåvarande Tidningarnas Arbetsgivareförening TA och A-Pressens Samorganisation.

Det var ett ackords- och betingsavtal på alla utdelningsområden under en mil.

Det följde tidningsbuden i 32 år framåt.
Först i september 2007 tecknades ett helt nytt tidningsbudsavtal, där alla distrikt och trakter skulle tidsättas.


Förhandlingarna leddes under hösten 1975 av regeringens förlikningsman. Men precis innan jul 1975 undertecknade parterna avtalet som trädde i kraft 1 juli 1976.
En av de pådrivande till ett nytt landsomfattande avtal var Stockholmsbudens ordförande Maja Lundkvist, som var filialföreståndare och tidningsbud och dessutom satt med i Transports styrelse i över 20 år. Men förhandlingarna på Transports sida sköttes av Hasse Ericson och tre andrar funktionärer.

Efter att ha skrivit under tidningsbudens avtal packade Transports ordförande väskorna och flög till Kanarieöarna med sin fru. Han tillbringade nyåret i en bungalow som ägdes av Svenska Arbetsgivarföreningen i San Augustin. Och blev rikskändis.


Tidningsbud som lutar cykeln mot en snödriva på 70-talet


 
Det var en tid av stora förändringar inom tidningsdistributionen. Riksdagen hade beslutat om ett distributionsstöd som infördes 1970 för att driva fram en gemensam distribution av morgontidningarna. Tidigare hade varje tidning sina egna utdelare.
Riksdagen beslöt också att Posten skulle gå in i tidningsdistributionen för att tillvarata statens intressen och påskynda rationaliseringen i branschen.
1969 startades Tidningstjänst som ett underbolag till Posten. Tidningstjänst anlitade till en början till stor del underentreprenörer som bedrev verksamheten som privata handelsbolag. På 70-talet hade Tidningstjänst, med ett huvudkontor i Stockholm, utdelning på ett 15-tal områden utspridda över hela landet. Även Pressbyråns distributionsbolag PS konkurrerade om utdelningsområdena.

Det nya avtalet gällde för Pressens Morgontjänst i Stockholm. Tidningsbärarna, Pressbyråns  distributionsbolag Pressens Samdistribution (som avvecklades 2003), det statsägda Tidningstjänst och alla tidningsbud som då fortfarande var anställda i tidningarnas egen regi.
När det gällde entreprenad var avtalet tvetydigt. Dels fanns ett allmänt förbud för all utdelning på entreprenad, men det fanns samtidigt en bilaga om att de som anlitade entreprenörer måste se till att dessa följde avtalsvillkoren.  

Avtalet stadgade att tidningsbuden skulle arbeta sex nätter i veckan med ett grundbeting som ökade något (fast påfallande lite) i tio olika intervaller för varje kilometer upp till en mil. Detta skulle beräknas genom att tidningsbudets sträcka mättes fram till alla portar och brevlådor. Till detta la man en inomhussträcka beräknad efter vissa normer, som minskades ner om det fanns hiss i huset. Då fick man fram det kilometerintervall som utgjorde grundlönen för distriktet eller trakten. På grundlönen las ett tillägg på 2 kronor och 18 öre i månaden för varje 6-dagarsutdelad tidning och minskades proportionerligt om tidningen kom ut färre dagar. Ingen OB-ersättning skulle utgå utan den skulle anses som inräknad i lönen. Avtalet reglerade även söndagsutbärning, försenad utbärning, extraturer, bil och transportmedelsersättning och gav filialföreståndare en extralön på minst 1055 kronor i månaden.
Men på landsbygdslinjer och större utdelningsområden över en mil skulle ackord inte tillämpas.  Då gällde en fast timlön på 25 kronor och 5 öre i 1975 års avtal.

Med tiden utökades kilometertabellerna så att de kunde gälla ända upp till 20 kilometer. Över 20 kilometer blev det med tiden månadslön med olika tillägg, bl.a. för alla extra produkter som började delas ut.
Beräkningen av premietillägget ändrades med tiden så att de första 150 tidningarna inte gav något tillägg. I Stockholm och Göteborg de 110 första tidningarna. Även här tillkom tillägg per styck för extraprodukter. Under en tid fanns ett vintertillägg. I de sista ackordsavtalen infördes ett vikttillägg.
1990 tillkom ett mini-OB på två kronor i timmen på vardagar.
Samma år skrev Transportarbetareförbundet och Tidningsutgivarna TU, som då representerade arbetsgivarsidan, i en kommentar att  "avtalet ger helt orimliga konsekvenser och hela avtalet måste helt revideras". Det måste också övervägas att införa ett riktigt OB-tillägg, menade man. Ingenting av detta blev verklighet.
Ända sedan det första avtalet fanns en skrivning att om distriktets eller traktens utforming gjorde att det var en stor avvikelse från det normala kunde tidsättning av områdena genomföras genom tidsmätningar.


Transportarbetareförbundet hade bekymmer på 70-talet. Hamnarbetarna var i konflikt med Transportledningen i Stockholm och Transport uteslöt omkring 1000 medlemmar i de norrländska hamnarna som vägrade lägga ner sina avdelningar och gå upp i de centralstyrda storavdelningarna.
Transportledningen hoppades att merparten skulle krypa till korset och begära nytt inträde i förbundet. Så blev det inte.
1972 bildades Svenska Hamnarbetarförbundet i Örnsköldsvik och i hamn efter hamn i hela Sverige lämnade  majoriteten av hamnarbetarna Transportarbetareförbundet och gick över till det nybildade förbundet.


I sina memoarer skriver Hasse Ericson om tidningsbudsavtalet under rubriken "Även tidningskäringarna fick sitt".
Han berättar om hur han blev mycket god vän med dåvarande Tidningarnas Arbetsgivareförenings VD Rolf Österberg, som sedan gick över till Dagens Nyheters koncernledning. De båda var överens i det mesta som gällde tidningsbuden och tillsammans med honom kom Hasse Ericson på vad han kallar "en helt ny lösning på arbetsmarknaden". "Tidningskäringarna" skulle få en social hjälpfond.
Tidningsbuden saknade försäkringar och Transport var i behov av fler medlemmar.
Den 15 december 1975, samma dag som det första avtalet undertecknades, bildade Tidningarnas Arbetsgivareförening och Transportarbetareförbundet "Tidningsdistributörernas Sociala Trygghetsfond" som skulle samarbeta med försäkringsbolaget Folksam. Fonden skulle också hjälpa de transportanslutna tidningsbuden och deras familjer till att ta semester.
Försäkringsskyddet hade t.o.m. bättre villkor än det som vanligtvis gällde på den tiden inom SAF/LO-området.
I ett kollektivavtal med SAF-anslutna företag kunde man inte längre ge några öppna förmåner för de som var medlemmar i facket. Men här handlade det om en uppgörelse om att sätta in en andel av lönepotten i en fond. Försäkringarna gällde enbart för medlemmar i Transportarbetareförbundet för att stimulera tidningsbuden till att ansluta sig till Transport. Försäkringarna gällde även tidningsbudets make/maka."Vi ansåg detta nödvändigt då det ofta är maken som ombesörjer distributionen. Om make till medlem drabbas av olycksfall skulle denne då inte vara oskyddad i sin ekonomi", skriver Hasse Ericson.
En del av försäkringarna har idag blivit allmänna AFA-försäkringar.
1980 fanns det 23 miljoner kronor i fonden, vilket motsvarar ca. 75 miljoner i dagens penningvärde.


Hasse Ericsons goda kontakter med arbetsgivarsidan var ingen nyhet. 1972 gjorde han och en annan tjänsteman i Transports ledning en jorden runt-resa tillsammans med en av de högsta direktörerna i SAF och Stuveribolagens direktörer och chefer. Resan kostade förbundet 22.500 (156.000 i dagens penningvärde) plus traktamenten. Hasse Ericson sa på kongressen 1972 att han skulle redovisa sina upplevelser i tidningen Transportarbetaren. Men av detta blev det ingenting.

Resan till Kanarieöarna några år senare blev desto mer omskriven.
Bilden av Hasse Ericson med en stor cigarr på poolkanten i San Augustin nyåret 75-76 förföljde honom resten av hans ordförandetid. Det hjälpte inte att en mycket ansedd fackföreningsman, Pablo Castellano, försvarade hans Spanienresa. Det anses att bilden även bidrog till att socialdemokraterna i valet 1976 förlorade regeringsmakten efter 44 år.

Och snart kom nya skandaler slag för slag.

Tidningsbud i Finland går ut i strejk

19 november 2015

 All tidningsutdelning stoppas i Helsingfors-området och Nyland under fredagsnatten. Strejkvarsel gäller för fredag, lördag, måndag, tisdag och onsdag.

Det är Post och logistik-förbundet PAU som går ut i strejk för att markera mot de försämringar som  statliga företaget Posti vill genomföra.

Huvudpunkten i deras besparingspaket är att dra bort nattersättningen på 30 % och införa ett eländigt litet OB-tillägg i stil med det som betalas till tidningsbuden i Sverige.

Det skulle i första hand drabba de tidningsbud i Finland som är anställda i Posti.

Även påslaget med 20 % för extratid för deltidsanställda vill posten ta bort. Liksom all ersättning för påskafton,midsommarafton och julafton.

Från PAU:s hemsida 

På grund av Postens hot om försämringar går vi i strejk  20.11, 21.11, 23.11, 24.11. och 25,11. Därför kommer inga tidningar att delas ut under dessa dagar.
Strejkersättningen 50 euro i PAU betalas vid ansökan för varje dag av strejken till alla medlemmar. Om du inte är medlem, anslut dig på en gång. www.pau.fi, www.pksjakajat.pau.fi, www.uudenmaansanomalehdenjakajat.pau.fi eller kontakta din förtroendeman.Om arbetsgivarens människor försöker sätta press på dig att komma och arbeta under strejken, kontakta omedelbart förtroendemannen.Följ utvecklingen av förhandlingarna om webbplatsen för PAU! Vi stöds av alla andra 4000 strejkande i PAU, också. Tillsammans är vi starka !!"


4000 postanställda gick ut i strejk från kl. 16.00 på torsdagen. All postutdelning i Helsingfors stängs ner. Och flera postterminaler stängs. Posti vill införa försämringar på arbetstiderna och använder allt mer bemanningsanställda. Man vill införa "planerad sluttid", vilket innebär att sluttiden kan justeras under arbetstidens gång.


Avtalet mellan Pau och finska posten löpte ut i månadsskiftet oktober-november och när PAU gick ut med strejkvarsel den 5 november började Posten planera för att ta in strejkbrytare. Posten skickade in hundratals bemanningsanställda för att lära sig arbetsuppgifterna.
Planerna innebar skarpt läge på hela den finska arbetsmarknaden. 
Det skulle betyda att ett statligt företag bröt mot internationella avtal om strejkrätten. Postanställda genomförde spontana utmarscher och punkstrejker gång på gång. 
En förtroendeman från Pau varnades av Posti sedan han hotat att ge strejkbrytarna stryk.

Finska LO meddelade att man kommer att avbryta alla arbetsmarknadsförhandlingar och många fackförbund stod beredda att stödja PAU.

På torsdagen meddelade till slut Posten, efter flera samtal med Finlands statsminister, att man skrinlägger planerna på strejkbrytare.

På torsdagskvällen håller PAU en stor strejkfest med mat, musik och underhållning på kulturhuset i Helsingfors. På fredagsnatten kommer tidningsföretagen att köra ut buntar till olika platser där abonnenterna kan hämta sin tidning själva. Det finns också uppgifter om att man kommer att försöka dela ut Helsingin Sanomat gratis vid tunnelbanan och andra trafikpunkter under morgontimmarna
Strejkvakter från PAU kommer att finnas ute under natten.

VTD planerar för 50-60 miljoner brev

13 november 2015


VTD meddelar att man tänker etablera sig som Sveriges tredje största postoperatör. 
Planerna är att 2016 vara uppe i 20 miljoner brev.
För att 2017 nå 50-60 miljoner utdelade brev.

Om planerna går i lås kommer man snart att vara lika stora som Bring Citymail på västkusten.

VTD har skrivit kontrakt med företag som 21grams och Mailworld. s.k. porto-optimeringsföretag som växt enormt de senaste åren. 
Deras affärsidé är att samla in brevsändningar från företag och föreningar och lämna in stora volymer till olika utdelningsföretag.
Upplägget gör att både kunden och de själva går i vinst genom postoperatörernas mängdrabatter.

Företaget 21 grams skriver på sina hemsida att de nu hanterar mer än vartannat brev i Sverige.
VTD har också skrivit kontrakt med kuverteringsföretag och företag som framställer brevfakturor.

En av de främsta anledningarna till att vi kan genomföra det här är våran sorteringsmaskin, enligt VTD. 

Tidningsbud på VTD ställer sig frågande till om man har resurser, kan skaffa lokaler och har organisation för att hantera så stora mängder brev. 
Andra frågor gäller om det finns rimlig tid att dela ut breven och om företaget tänker betala ersättning för all mertid som breven leder till.

I våras blev VTD utslängda från den kommunala posten i Göteborg och kranskommunerna.
 
Nu är planerna att göra en rejäl comeback med företagspost.

Ny avtalsansvarig från väktarbranschen

8 november 2015


Lennart Sköld slutar som central ombudsman i Stockholm. 

Transport har utsett Jerker Nilsson, Ystad, från bevakningsbranschen, till ny avtalsansvarig för både tidningsbudsavtalet och Transports avtal med Svensk Direktreklam.

Han är som central ombudsman förlagd i Stockholm och har sen tidigare hand om bevakningsavtalet. 
Han är lite över 50 år och har en lång bakgrund som facklig funktionär, tidigare ombudsman i avdelning 12 i Malmö. Från början arbetade han som väktare. 

Bild från Transports hemsida


Innan Lennart Sköld var det Matts Haglund, som också kom från väktarbranschen. 
Han framhöll bl.a. att det var mycket viktigt att nattarbetande väktare skulle ha arbetstidsförkortning, men skrev under på gratisarbete för tidningsbuden.
Även Lennart Sköld anses ha gjort en blek insats som ansvarig. 

Det har varit mycket stor turbulens inom Transports bevakningsbransch.
Två tidigare centrala ombudsmän från bevakningsbranschen har gått över till andra sidan. En av dem är idag toppchef på Securitas. En annan blev personalchef på bedrägeribolaget Panaxia. 

En tidigare ordförande för avdelning 5 i Stockholm gick också över till Panaxia. Hennes man visade sig äga stora mängder aktier i Panaxia. 

Jerker Nilsson hamnade i hetluften i och med barnmisshandeln på centralstationen i Malmö i början av året. Ordningsvakten var medlem i Transport och backades upp av Transports funktionärer.

Vid ett styrelsemöte i november kommer Transport att utse de som ska vara med i avtalsdelegationen, inför de förhandlingar som börjar i januari nästa år.